Usikkerhed om ny boligskat påvirker boligmarkedet

Cirka 1,5 millioner boligejere har udsigt til en ny boligskat. Stor usikkerhed om den kommende ny boligskat påvirker boligmarkedet.

Flertallet af boligejerne føler sig dårligt informerede om det nye boligskattesystem og har slet ingen idé, om deres boligskat forventes at stige eller falde fra 2021. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har lavet for Finans Danmark.

– Over halvdelen af boligejerne ved ikke, om deres boligbeskatning forventes at stige eller falde fra 2021, og kun en meget lille del af boligejerne føler sig velinformerede. Den store usikkerhed stiller boligejerne i en uheldig situation, der risikerer at smitte af på boligmarkedet. Der er brug for information og vejledning, så snart det er muligt, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Usikkerheden skyldes, at de offentlige ejendomsvurderinger indtil videre er udskudt til 2020. Den politiske aftale om boligskat er strikket sammen sådan, at man først fastsætter de nye satser for boligskatterne senere. Det er aftalt politisk, at satserne fastsættes, så de nye vurderinger ikke øger det offentliges samlede skatteindtægter ved overgangen til og på grund af det nye ejendomsvurderingssystem.

– Som det ser ud nu, vil skattebetalingen for den enkelte boligejer både afhænge af den offentlige ejendomsvurdering på boligen og skattesatsen. Der lægges op til, at ingen nuværende boligejere vil få skattestigninger ved overgangen til det nye skattesystem, da planen er, at der indføres en skatterabat til boligejere med udsigt til skattestigninger i 2021, siger Ane Arnth Jensen.

– Meget tyder lige nu på, at det især er boligejere i landkommuner, der vil få lavere boligskatter, mens folk i byerne ikke slipper billigere. Har man spørgsmål til, hvordan man som boligejer skal forholde sig, kan man altid tage fat i sin bankrådgiver og drøfte situationen, siger Ane Arnth Jensen.

Selvom nogle boligejere vil få en lavere boligskat efter 2021, er der kun få, der forventer det. Opgørelsen fra Epinion viser, at kun 4,4 procent af boligejerne forventer at skulle betale mindre i boligskat, når det nye boligskattesystem træder i kraft i 2021.