Ifølge Danmarks Statistik blev der sidste år fuldført cirka 28.100 boliger. Det er et højt niveau tæt på aktiviteten før finanskrisen. Og Dansk Byggeri glæder sig over, at det er en byggeaktivitet, der i altovervejende grad er begrundet i en reel efterspørgsel og ikke spekulationsbyggeri.

– I modsætning til årene op til finanskrisen, foregår det nuværende opsving i mindre grad for lånte penge. Efterspørgslen på boliger skyldes i højere trad, at flere er kommet i arbejde, og at danskerne har flere penge mellem hænderne, fordi reallønnen er stigende. Lige som de fortsat lave renter og trenden i samfundet, der gør det mere attraktivt at slå sig ned i de større byer, også skaber behov for flere nye boliger, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Udbuddet af boliger er stadig lavere end efterspørgslen

Dansk Byggeri er glad for, at Danmarks Statistik i sine offentliggørelser er begyndt at fokusere på det fuldførte byggeri i stedet for den notorisk fejlbehæftede og misvisende statistik over påbegyndt byggeri.

– Selv om der i 2018 var fuld gang i boligbyggeriet, så er der et efterslæb. Udbuddet halter stadig gumpetungt efter efterspørgslen. Særligt i de store byer, hvor der især mangler små boliger til studerende, singler, skilsmissefamilier og seniorer, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

Procentvis steg det fuldførte boligbyggeri i 2018 med cirka 12 procent. Det skal ses i sammenhæng med, at omsætningen i byggeriet steg med cirka syv procent, mens beskæftigelsen i branchen i samme periode steg knapt fire procent.

– Det viser med stor tydelighed, at det sidste år var nybyggeriet af boliger, der var den store vækstdriver i bygge- og anlægsbranchen, siger Bo Sandberg.

2019 lover godt for boligbyggeriet

Trods stigende international økonomisk usikkerhed, venter Dansk Byggeri, at også 2019 bliver et godt år for boligbyggeriet.

– Ganske vist stilner det københavnske projektmarked noget af, men det modsvares blandt andet af stigende parcelhusbyggeri i provinsen. Hertil kommer, at der er en fordel ved at komme ind på ejerboligmarkedet inden den nye boligskat træder i kraft i 2021. Det er også er med til at sætte turbo på boligbyggeriet i 2019 og 2020, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.