Lejligheder er billigere end før finanskrisen, når der justeres for prisudvikling

Priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder er efter flere års stigning stagneret i 2018, og justeret for den generelle prisudvikling ligger priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder nu under niveauet inden finanskrisen.

Boligpriser korrigeret med forbrugerprisindekset.
Kilde: Danmarks Statistik.

Priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder har generelt været stigende siden 2012, men prisudviklingen er stagneret i løbet af 2018. For ejerlejligheder er prisen endda faldet fra 2. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.

Faldet betyder, at prisen på ejerlejligheder – hvis man korrigerer for prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks– nu er lavere, end da priserne toppede i 3. kvartal 2006. Forskellen er dog minimal med 0,4 procent.

– Selvom boligpriserne har været stigende i nogle år, og indeksene nu ligger på et højt niveau – også i forhold til rekordniveauet i 2006 og 2007, er priserne på boligerne, når man justerer salgsprisen for, hvordan forbrugerpriserne har udviklet sig, fortsat lavere end sidst boligpriserne toppede, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Prisen på parcelhuse og villaer (enfamiliehuse) har efter finanskrisen ikke på noget tidspunkt været højere end i 3. kvartal 2007. For enfamiliehuse gælder, at de i 1. kvartal 2019 relativt var 13,2 procent billigere end i 3. kvartal 2007.

Det viser beregninger baseret på Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatistik.

Hvis man alene ser på perioden fra 2012, er både prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steget hurtigere end den generelle prisudvikling.

I forhold til før finanskrisen er priserne på parcelhuse og villaer lavest i Region Sjælland

I alle regioner er priserne på enfamiliehuse lavere, end da de toppede før finanskrisen, når man justerer salgsprisen for den generelle prisudvikling i samfundet. I Region Sjælland var prisen på enfamiliehuse 22 procent lavere i 1. kvartal 2019, end da de var højest i 3. kvartal 2007. Med et fald på 12 procent er forskellen mindst i Region Nordjylland i forhold til toppen i 3. kvartal 2007. Herefter følger Region Hovedstaden (-13 procent), Region Midtjylland (-15 procent), Region Syddanmark (-17 procent).

Ejerlejligheder i Nordjylland og Hovedstaden er dyrere end før finanskrisen – men prisen falder

I Region Nordjylland var priserne på ejerlejligheder i 1. kvartal 2019 højere, end da de toppede før finanskrisen. I denne region, hvor de fleste ejerlejligheder ligger i Aalborg, var de reale ejerlejlighedspriser 2 procent højere i 1. kvartal 2019 end i 2. kvartal 2006. Det højere niveau i Nordjylland kan blandt andet skyldes, at ejerlejlighedspriserne her faldt relativt mindre under krisen end i resten af landet. I Region Hovedstaden har priserne på ejerlejligheder udviklet sig næstmest positivt. Her er priserne i dag 1 procent højere end i 3. kvartal 2006, hvor de var højest før finanskrisen.

Lejlighedspriserne i både Region Nordjylland og Region Hovedstaden har imidlertid været endnu højere for cirka et år siden. I Region Nordjylland er prisen på ejerlejligheder faldet med omkring 9 procent siden 3. kvartal 2017, mens den i Region Hovedstaden er faldet med næsten 3 procent siden 2. kvartal 2018.

Prisudvikling på ejerlejligheder har været mest negativ i Region Sjælland, hvor ejerlejlighederne nu er 16 procent billigere i reale priser end i 4. kvartal 2006, hvor de sidst toppede. I Region Syddanmark og Region Midtjylland er ejerlejlighedspriserne henholdsvis 8 procent og 6 procent lavere, siden de var højest for lidt over ti år siden.

Siden 2. kvartal 2018 er priserne for ejerlejligheder faldet på landsplan. I Region Sjælland er priserne i 1. kvartal 2019 dog de højeste i flere år.

– Vi kan se, at der er stor forskel på, hvordan de reale boligpriser på især ejerlejligheder har udviklet sig efter finanskrisen. Priserne i nogle regioner er fortsat mærket efter knækket i 2007, mens de i andre regioner kan have ramt en ny top, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik.

Boligprisudviklingen justeret for forbrugerprisindekset siden seneste topniveau og bundniveau

Udvikling siden toppen (procent) Udvikling siden bunden (procent) Top (kvartal) Bund (kvartal)
Enfamiliehuse
Hele landet -13 22 3. kvartal 2007 1. kvartal 2012
Region Hovedstaden -13 37 3. kvartal 2006 1. kvartal 2012
Region Sjælland -22 26 3. kvartal 2007 3. kvartal 2012
Region Syddanmark -17 14 3. kvartal 2007 4. kvartal 2013
Region Midtjylland -15 14 3. kvartal 2007 4. kvartal 2012
Region Nordjylland -12 14 3. kvartal 2007 3. kvartal 2013
Ejerlejligheder
Hele landet 0 51 3. kvartal 2006 1. kvartal 2012
Region Hovedstaden 1 65 3. kvartal 2006 1. kvartal 2009
Region Sjælland -16 42 4. kvartal 2006 1. kvartal 2012
Region Syddanmark -8 39 2. kvartal 2007 2. kvartal 2012
Region Midtjylland -6 25 4. kvartal 2006 4. kvartal 2011
Region Nordjylland 2 27 3. kvartal 2006 3. kvartal 2012