Mens både salget af lejligheder og sommerhuse mistede pusten lidt i 2018 og faldt i forhold til året forinden, fortsatte salget af villaer og rækkehuse med at stige. Stigningen fra 2017 til 2018 var på 1,2 procent.

Men hvad mere imponerende er, så er salget af villaer og rækkehuse nu samlet set steget med 38 procent på landsplan siden 2014. Det viser tal fra boligsiden.dk, som RealMæglerne og BoligOne har lavet beregninger på.

Hovedstaden sakker bagud

Undersøgelsen viser, at der er stor geografisk spredning i udviklingen i salget. Mens de fleste landsdele fremviser flot salgsfremgang, sakker hovedstadsregionen bagud. Stigningen i København by har været på beskedne 4 procent siden 2014, og i forhold til sidste år er salget sågar faldet med 2,6 procent.

– Kombinationen af politisk betingede kreditstramninger og skattepolitisk usikkerhed lægger en dæmper på boligmarkedet i hovedstadsregionen. Og undersøgelsen dokumenterer da også, at det er landsdelene uden for hovedstadsområdet, som er drivkraften bag den fortsatte fremgang på markedet for villaer og rækkehuse, forklarer Preben Merrild Angelo, direktør i RealMæglerne og BoligOne.

Største stigning i salget i Langeland Kommune

Nu ser man, at boligkøberne i stigende grad vender øjnene mod landsdele uden for hovedstadsregionen. Landsdel Vest- og Sydsjælland har således oplevet en stigning i salget på 58 procent, mens stigningen i landsdel Østsjælland ligger på 44 procent.

Ser man på de enkelte kommuner, finder man den største stigning i salget siden 2014 i Langeland kommune med en stigning på 110 procent, fulgt af Holbæk og Læsø kommune med en stigning på henholdsvis 105 og 100 procent. I bunden finder man Frederiksberg Kommune, som har oplevet næsten en halvering af salget.