Der bliver bygget 33.500 nye boliger i 2018

Boligerne stiger i pris, der er gang i byggeriet af nye huse og lejligheder, og husejerne har flere penge mellem hænderne til at renovere for. Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse tegner et lyst billede af byggeriet. Men det kommer til at gå knap så stærkt de kommende år.

Priserne på de eksisterende boliger er steget over hele landet de seneste år. Det gør det mere attraktivt at bygge nyt. Samtidig er den usikre opgørelse over byggeaktiviteten fra Danmarks Statistik endnu engang blevet opjusteret. I årets anden konjunkturanalyse har Dansk Byggeri derfor også opjusteret sit skøn for omfanget af påbegyndte boligbyggerier – fra 29.000 i foråret til nu 33.500 nye boliger i år, 34.000 næste år og 35.000 nye huse, lejligheder og rækkehuse i 2020. Det er første gang, Dansk Byggeri udvider prognosen til at omfatte 2020.

– Der er gode udsigter for bygge- og anlægsbranchen. Vi bliver flere borgere, og samtidig flytter stadig flere til de større provinsbyer og de helt store byer. Det betyder, at der også de kommende år vil være brug for at bygge flere nye boliger. Samtidig får det øgede salg, de lave renter og stigende friværdier boligejere til at renovere og modernisere deres boliger, siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

9.000 flere ansatte i byggeriet om to år

Den store aktivitet betyder, at der er rift om medarbejderne. Siden 2013 er det gået én vej, og det er fremad med beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne. Dansk Byggeri venter, at der i 2020 vil være brug for 9.000 ekstra ansatte i byggeriet, så det samlede antal medarbejdere kommer op på 181.500.

– Derfor er der hårdt brug for reformer, som sikrer, at virksomhederne kan skaffe de nødvendige medarbejdere. Vi er nødt til at få flere af dem, der står uden for arbejdsmarkedet, i job. At holde dørene åbne for de udenlandske medarbejdere, virksomhederne har brug for. Og at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse inden for byggeriet, siger Lars Storr-Hansen.

Han understreger dog, at situationen endnu ikke kritisk.