Der blev igangsat 4.447 byggeprojekter for hele 100,7 milliarder kroner, hvilket er en vækst på 27 procent i forhold til 2017. For femte år i træk voksede boligbyggeriet markant.

– Markedet har faktisk vækstet siden 2012, dog med en lille tilbagegang i 2015. I 2017 slog projektmarkedet adskillige rekorder, men de er altså endnu engang blevet slået af de flotte tal fra 2018. Den primære årsag til fremgangen er den eksplosive vækst indenfor boligbyggeriet, fortæller administrerende direktør fra Byggefakta, Thomas Bejer-Andersen.

Boligbyggeriet har haft en kontinuerlig og markant vækst siden 2014. I 2018 blev der igangsat byggeprojekter for hele 36,3 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 14 procent svarende til 4,4 milliarder kroner sammenlignet med 2017. Dermed udgjorde boligbyggeriet 36 procent af projektmarkedet.

– Boligbyggeriet er vokset konstant siden 2014, og må siges at være den helt store motor for væksten i byggeriet. I perioden fra 2014 til 2018 ser vi, at boligbyggeriet er vækstet med 116 procent. Boligbyggeriet har derfor på ingen måde tabt pusten. Hvor fremgangen for boligerne førhen har været centreret meget omkring Region Hovedstaden, så ser vi nu, at den procentvise fremgang i 2018 var størst i Region Midtjylland, uddyber Thomas Bejer-Andersen.

Ifølge Byggefakta ser tallene for 2019 lovende ud. Projektmarkedet forventes at holde omtrent det samme niveau som i 2018, hvilket blandt andet kan tilskrives boligbyggeriets fortsatte vækst i 2019.

– Der er intet, som tyder på, at boligbyggeriet er på vej tilbage. Det ser nemlig ud til, at der i 2019 kommer en vækst på minimum samme niveau som i 2018, siger Thomas Bejer-Andersen.

Massivt datagrundlag

Rapporten Trends for byggebranchen 2014-2018 er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta. Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i årene 2014-2018. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter.

Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til “Trends for byggebranchen” har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført cirka 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.