For rigtig mange danskere er der ikke behov for at handle ind efter kilopris eller leve af kopnudler for at få boligøkonomien til at slå til. For ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion for ejendomsmæglerkæden Nybolig, svarer 53 procent, at de sidder rimelig let eller let i deres bolig økonomisk set. 30 procent svarer hverken eller, mens 13 og 1 procent svarer henholdsvis hårdt og meget hårdt.

– Det er en rigtig positiv udvikling, at hver anden dansker har det let med at få boligøkonomien til at slå til. For boligøkonomien er netop en vigtig faktor, der er med til at afgøre vores økonomiske råderum og hæve vores levestandard, siger Nybolig kommunikationschef Thomas Hovgaard.

Ifølge ham har de seneste års udvikling på boligmarkedet været med til at drive udviklingen.

– Ser man på se seneste års udvikling på boligmarkedet, der har båret præg af lave låneomkostninger og værdistigninger på boliger, har det været med til at lette trykket på danskernes boligøkonomi, siger Thomas Hovgaard.

– Har man let ved at få boligøkonomien til at slå til, giver det også mulighed for at kunne realisere store drømme som at tage ud på en længere rejse eller realisere en boligdrøm, siger han.