Danske boligejere har i dag realkreditlån med afdrag for 885 milliarder kroner, og det er 61 milliarder kroner mere end for blot et år siden. Det viser tallene fra udlånsstatistik for første kvartal 2019. Dermed fortsætter de seneste års tendens, hvor danskerne i højere grad vælger at betale af på deres realkreditlån. I samme periode er danskernes realkreditlån med fast rente steget med 49 milliarder kroner.

– Boligejere tager i stigende grad realkreditlån, hvor de løbende betaler af på deres gæld og kender renten gennem hele lånets løbetid. Det skyldes blandt andet de meget lave renter, som man med et fastforrentet lån kan få glæde af mange år frem, og som også giver plads til, at der kan betales mere af på gælden. Samtidig har de nye låneregler fra 2018 været med til at begrænse nogle boligkøberes adgang til lån med variabel rente og afdragsfrihed, siger Peter Jayaswal, direktør for realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

Derudover er den samlede mængde af realkreditlån med afdragsfrihed og rentebinding op til og med et år faldet 48 procent, siden den toppede i 2012.

– Det er særligt kombinationen af lån med afdragsfrihed og kort rentebinding, som boligejerne har sagt farvel til de seneste år. Den type lån er næsten halveret siden 2012. Dermed er boligejernes økonomi blevet mere robust, fordi de er mindre sårbare, hvis renterne stiger, siger Peter Jayaswal.

Afdragsfri lån og lån med variabel rente er dog ikke nødvendigvis en skidt ting. Det kan godt give mening for den enkelte boligejer.

– De ekstra penge, det giver i budgettet her og nu, kan for eksempel bruges til at betale af på anden og dyrere gæld, til at spare op eller til at investere i boligen. Og vi kan se, at det er, hvad størstedelen af boligejerne med denne type lån vælger at gøre, siger Peter Jayaswal.

En undersøgelse, som Epinion har lavet for Finans Danmark, viser, at 55 procent af boligejere med afdragsfri lån primært bruger den besparelse, de opnår ved ikke at afdrage på deres lån, på et af disse tre formål: Spare op, afbetale anden gæld eller investere i boligen.