Undgå overpris ved køb af andelsbolig

Den 1. maj blev en række tiltag udrullet for at sikre, at man kan undgå overpris ved køb af andelsbolig. Erhvervsstyrelsen og ABF har udviklet gode råd.

For at hjælpe både køber og sælger undervejs i salgsprocessen, har Erhvervsstyrelsen sammen med ABF og andre professionelle aktører udviklet en værktøjskasse, som består af ABF’s forbedringskatalog, ABF’s afskrivningskurve samt en lovpligtig vejledning til køber om overpris.

Overpris kan ske på fire måder; en ulovlig høj andelsværdi (andelen i foreningens formue), manglende fradrag af værdiforringelse på forbedringer, manglende fradrag for mangler eller vedligeholdelsesstand, penge under bordet (dusørpenge) og for høj pris på løsøre/anden retshandel, som køber har accepteret at overtage.

ABF-dokumenterne er nu tilgængelige for alle på ABF’s hjemmeside, og det handler ikke kun om at finde den korrekte pris på den enkelte bolig, men også om hele andelsboligområdet, fortæller ABF’s direktør Jan Hansen.

– ABF har mere end 40 års erfaring på det her felt. Jeg føler mig helt tryg ved, at det fremad-rettet er ABF som interesseorganisationen for de private andelsboligforeninger, der sætter standarden for hele sektoren. Derfor opfordrer jeg også både bestyrelser, andelshavere, potentielle købere, administratorer og ejendomsmæglere til at bruge ABF’s forbedringskatalog i forbindelse med salg, så vi reducerer antallet af overprissager og tvister mellem køber og sælger, siger Jan Hansen.

Initiativerne er en del af den politiske aftale om en mere robust andelsboligsektor, som blev vedtaget i 2017.

Ifølge vejledningen (PDF) har sælger blandt andet pligt til at oplyse køber om maksimalprisen, ligesom sælger har “pligt til at udlevere en række dokumenter, så du som køber kan orientere dig om andelsboligforeningens forhold, herunder særligt de økonomiske forhold, der ligger til grund for fastlæggelse af prisen for andelsboligen”.

“Vær opmærksom på, at du som køber forventes at gennemgå og forstå de udleverede dokumenter, herunder forholde dig til om prisen er beregnet korrekt. Hvis du ikke selv er i stand til at vurdere dette, og du har en formodning om, at prisen kan være beregnet forkert, bør du søge rådgivning herom”, lyder det i vejledningen.