Stor undersøgelse af boligmarkedet viser, at 61 procent af alle boligkøbere ikke længere vil bevæge sig ud i en bolighandel uden at have en køberrådgiver ved sin side. Især tre aktører slår igennem som de faggrupper, der er størst tillid til, når bolighandlen skal forhandles i hus. Og flest har tillid til ejendomsmægleren som køberrådgiver, viser undersøgelsen, der er udarbejdet af RealMæglerne og BoligOne, som har ønsket at få større indsigt i valget og betydningen af køberrådgivning.

Der er gennem de senere år sket en stor udvikling inden for mulighederne for køberrådgivning i forbindelse med køb af bolig, men langt fra alle boligkøbere benytter sig af det.

– Gennem de seneste fem år har 50 procent af alle boligkøbere ikke benyttet en køberrådgiver, men undersøgelsen bekræfter, at bolighandler efterhånden er blevet så komplicerede, at ejendomsmæglerens rolle inden for de nærmeste år vil komme tilbage til det historiske spor som både købers og sælgers mand, mener Preben Merrild Angelo, direktør i RealMæglerne og BoligOne.

Mest tillid til ejendomsmægleren som køberrådgiver ved prisforhandling

Flest vil anvende en advokat som køberrådgiver i forbindelse med gennemgang af købsaftalen, mens både ejendomsmægleren og bankrådgiveren også ses som kvalificerede alternativer. Herunder især når man kigger på perspektivet i forhold til honoraret for rådgivningen.

Især når det kommer til boligens pris, har boligkøbere mest tillid til ejendomsmægleren som køberrådgiver.

Men Preben Merrild Angelo mener også, at købsaftaler er et område, ejendomsmægleren kan rådgive mindst ligeså kvalificeret om, som advokaten kan.

Ejendomsmægleren må ifølge lovgivningen både fungere som købers og sælgers mand – men ikke i samme ejendomshandel.

Om undersøgelsen

Communication Research har på vegne af RealMæglerne og BoligOne gennemført en kvantitativ markedsundersøgelse blandt personer i alderen +25 for at afdække behovene for køberrådgivning i markedet.

Målgruppe: Undersøgelsen repræsenterer de cirka 4,6 mio. danskere inden for aldersgruppen.

Gennemførelse: Der er indsamlet i alt 1.040 interviews, som er gennemført i perioden fra den 24. til den 29. januar 2019. Data er indsamlet nationalrepræsentativt på køn, alder og geografi. Data er efter indsamlingen vejet på køn, alder og geografi.