Nye regler for tinglysningsafgift – pris falder

Nu bliver det billigere at købe en bolig eller at optage et tillægslån. De nye regler skal gøre livet lettere for de knap 200.000 danskere, som hvert år går igennem en tinglysningsproces.

Den 1. juli 2019 trådte nye regler for tinglysningsafgift for pant i fast ejendom i kraft. Blandt de vigtigste ændringer er lavere tinglysningsafgifter og mere enkle regler både ved optagelse af nye lån og ved omlæggelse af eksisterende lån. Derudover kommer de nye regler også til at gælde for andelsboliger, og dermed bliver reglerne ens for boligejere og andelshavere.

– Vi har længe kæmpet for ændringer i tinglysningsafgiftsloven for at gøre reglerne mere enkle og reducere omkostningerne for den enkelte boligkøber. Så det er godt nyt for alle, der fremadrettet skal tinglyse pant i fast ejendom eller i en andelsbolig – for eksempel i forbindelse med køb, siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

I dag består tinglysningsafgiften af både en fast og en variabel afgift. Med de nye regler er begge afgifter blevet lavere.

– Når man køber en bolig, er der en række omkostninger, som man skal betale – udover selve prisen på boligen. Jeg er sikker på, at de kommende boligkøbere bliver glade for, at de nu kan spare penge på tinglysningsafgiften, siger Peter Jayaswal.

Hvis man eksempelvis tinglyser et nyt pantebrev på 1,5 million kroner, vil man fra den 1. juli 2019 spare cirka 800 kroner på den samlede tinglysningsafgift og fra den 1. januar 2026 vil man spare cirka 4.000 kroner. Derudover kan man – uanset pantebrevstype – spare cirka 14.500 kroner ved overførsel af tinglysningsafgift fra et tidligere tinglyst pantebrev på 1 million kroner til et nyt pantebrev på 1,5 million kroner.

Fakta om tinglysningsafgift – pris nedsættes

  •  Den faste afgift nedsættes fra 1.660 kroner til 1.640 kroner.
  •  Den variable afgift på 1,5 procent af lånet nedsættes til 1,45 procent den 1. juli 2019, og nedsættes yderligere til 1,25 procent den 1. januar 2026.
  •  Det betyder også, at man ved køb af en bolig ikke skal betale den fulde variable afgift, men kun for forhøjelsen af et nyt pantebrev, hvis den tidligere ejer i forvejen har tinglyst et pantebrev i boligen – det er nu muligt uanset  pantebrevstype. En undtagelse til pantebrevstype er de såkaldte skadesløsbreve, der udstedes til dækning af et løbende gældsmellemværende, for eksempel en kassekredit.

Regneeksempel: Tinglysning af et nyt pantebrev på 1,5 million kroner.

  Variabel + fast tinglysningsafgift I alt
Før 1/7-2019 22.500 kroner + 1.660 kroner 24.160 kroner
Efter 1/7-2019 21.750 kroner + 1.640 kroner 23.390 kroner
Efter 1/1-2026 18.750 kroner + 1.640 kroner 20.390 kroner


Regneeksempel
: Overførsel af den variable del af tinglysningsafgiften fra et eksisterende pantebrev på 1 million kroner til et nyt pantebrev på 1,5 million kroner.

Eksisterende pantebrev Nyt pantebrev Forhøjelse af pantebrev Samlet afgift uden afgiftsoverførsel Samlet afgift med afgiftsoverførsel
1 million kroner 1,5 million kroner 0,5 million kroner 1,45 procent af 1,5 million kroner + 1.640 kroner = 23.390 kroner. 1,45 procent af 1 million kroner = 14.500 kroner som overføres

1,45 procent af 0,5 million kroner + 1.640 kroner = 8.890 kroner