Chokerende få bruger en køberrådgiver til huskøb, mener RealMæglerne og BoligOne, der står bag stor undersøgelse om køberrådgivning.

Flere end 300.000 danskere vil inden for de kommende år købe en ny bolig. Undersøgelse fra RealMæglerne og BoligOne viser, at 50 procent hidtil ikke har benyttet en køberrådgiver i forbindelse med køb af bolig.

– Det er dybt chokerende, mener Preben Merrild Angelo, direktør i RealMæglerne og BoligOne.

– Køb af bolig er formentlig det vigtigste køb, du kommer til at foretage dig gennem hele livet, hvis du får mulighed for at finansiere købet.

Køberrådgiver ved huskøb tjener sig selv hjem

Til gengæld glæder Preben Merrild Angelo sig over, at der er lys forude. 61 procent af alle deltagere i undersøgelsen finder det nemlig sandsynligt, at de vil bruge en køberrådgiver ved et kommende boligkøb.

– Heldigvis er der en bevægelse undervejs. Du kunne vel næppe forestille dig andre så vigtige beslutninger i livet, hvor du ikke ville søge rådgivning for at undgå overraskelser. I det lange løb kan det jo vise sig at være en rigtig god investering, der tjener sig selv hjem i yderste potens, mener Angelo.

Deltagerne i undersøgelsen er også ret klare i spyttet, når det kommer til områder, hvor de ønsker køberrådgiving i forbindelse med deres næste boligkøb. De ønsker især rådgivning vedrørende købsaftalen, boligens beskaffenhed og boligens pris.

– Netop her viser undersøgelsen fra os, at ejendomsmægleren inden for de kommende år med al sandsynlighed vil komme tilbage til det historiske spor med fagkompetencer og ydelser inden for både købers og sælgers marked, slutter Angelo.

Ejendomsmægleren må ifølge lovgivningen både fungere som købers og sælgers mand – men ikke i samme ejendomshandel.

Det ønsker huskøbere rådgivning til

Sandsynligt eller meget sandsynligt
Rådgivning vedrørende boligens pris 37 procent
Rådgivning vedrørende boligens beskaffenhed 55 procent
Rådgivning vedrørende købsaftalen 61 procent

Kilde: Communication Research / RealMæglerne og BoligOne.

Om undersøgelsen

Communication Research har på vegne af RealMæglerne og BoligOne gennemført en kvantitativ markedsundersøgelse blandt personer i alderen +25 for at afdække behovene for køberrådgivning i markedet.

Målgruppe: Undersøgelsen repræsenterer de cirka 4,6 millioner danskere inden for aldersgruppen.

Gennemførelse: Der er indsamlet i alt 1.040 interviews, som er gennemført i perioden 24.-29. januar 2019. Data er indsamlet nationalrepræsentativt på køn, alder og geografi.

Metode: Data er efter indsamlingen vejet på køn, alder og geografi.

 

 

Tilbage til det historiske spor

Frem til 1994 var en ejendomsmægler både sælgers og købers mand. Herefter måtte en ejendomsmægler ifølge ejendomsmæglerloven kun varetage enten købers eller sælgers interesser. I dag repræsenterer en ejendomsmægler derfor i langt de fleste ejendomshandler sælger.

Men ejendomshandler er efterhånden blevet så kompliceret en opgave, at det også i stigende grad for køber kan være en ekstra tryghedsgaranti at betale for at have en erfaren og kyndig fagperson med ved sin side gennem hele handlen.