Du kan undgå at betale ejendomsavanceskat ved salg af huset

Ved hussalg betaler man ikke skat af værdistigningen, men det gør man ved salg af en landbrugsejendom. Ifølge fagmand er der dog regler og undtagelser, der er værd at kende, hvis man vil undgå at betale ejendomsavanceskat.

Når man sælger en landbrugsejendom, skal man betale ejendomsavanceskat, og når man sælger et parcelhus, skal man ikke. Det lyder enkelt, men gråzoner og undtagelser komplicerer ofte sagen, især når det gælder mindre landbrugsejendomme. Som husejer er det vigtigt at vide, om ens ejendom betragtes som landbrug eller ej. I mange tilfælde kan man undgå at betale ejendomsavanceskat.

– I forbindelse med salg står man bedre, hvis der er foretaget en ændring i anvendelsen af ejendommen fra landbrug til beboelse, da man som sælger ikke skal betale ejendomsavanceskat af værdi ved salg af en beboelsesejendom, som opfylder betingelserne i den såkaldte parcelhusregel. Det er dog den faktiske anvendelse og størrelse, som er afgørende for, om en ejendom kan sælges uden ejendomsavanceskat. Man skal altså kunne sandsynliggøre, at ejendommen ikke anvendes som landbrug, for at Skat ændrer deres vurdering, siger Jesper Larsen, Director, Skat, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, der dog påpeger, at ejendommen derimod pålægges en højere ejendomsskat.

Ifølge landinspektørfirmaet LE34 bliver folk med grunde på over 1.400 kvadratmeter ofte overraskede over, at de kan undgå at betale ejendomsavanceskat ved salg af huset. Foto: PR.
Ifølge landinspektørfirmaet LE34 bliver folk med grunde på over 1.400 kvadratmeter ofte overraskede over, at de kan undgå at betale ejendomsavanceskat ved salg af huset. Foto: PR.

– Så længe du ikke skal sælge din ejendom, er det en fordel, at ejendommen er registreret som landbrug. Men hvis du skal af med noget jord og har muligheden for at udstykke, så opfordrer vi kunderne til at undersøge mulighederne for at få en revurdering, pointerer Knud Klausen, der er landinspektør og partner hos Landinspektørfirmaet LE34.

Sælg lidt jord til naboen og undgå at betale ejendomsavanceskat

Ifølge parcelhusreglen kan en person sælge sit hus uden at blive beskattet af fortjenesten, hvis ejendommens samlede areal ikke er større end 1.400 kvadratmeter.

– Det er ikke meningen, at almindelige familier skal beskattes af avancen ved salg af deres private bolig, men grunde på mere end 1.400 kvadratmeter er i udgangspunktet ikke omfattet af parcelhusreglen. Derfor kan det nogle gange betale sig at sælge et areal af grunden til naboen eller udstykke en del af ejendommen inden et salg, så grunden med huset ikke overstiger de 1.400 kvadratmeter, forklarer Jesper Larsen.

Hvis en ejendom anvendes til landbrug, skal man betale ejendomsavanceskat i forbindelse med et eventuelt salg. Foto: PR.
Hvis en ejendom anvendes til landbrug, skal man betale ejendomsavanceskat i forbindelse med et eventuelt salg. Foto: PR.

Hvis man udstykker en del af ens ejendom, skal udstykningen godkendes. Først hos kommunen og derefter hos Geodatastyrelsen. LE34 rådgiver blandt andet i forbindelse med udstykning af ejendomme.

– Vi oplever faktisk tit, at folk er blevet overraskede over, at de kan undgå ejendomsavancebeskatning, når de skal sælge deres hus. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det kan tage op til seks måneder at indhente godkendelsen. Og der kan være mange penge at spare, så jeg kan kun opfordre til at tage fat i en landinspektør, hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er muligt at udstykke en del af ens grund, fortæller Knud Klausen.