Boligejerne er forberedt på højere ydelser

Realkreditudlånet steg med 18,3 milliarder kroner i andet kvartal 2018. To ud af tre nye lån til boligejere var med fast rente. Flertallet af boligejernes eksisterende lån er fortsat med variabel rente, men boligejerne med variabelt forrentede lån er forberedte på, at ydelsen kan stige. Det viser nye tal fra Finans Danmark.

Realkreditudlånet steg med 18,3 milliarder kroner i andet kvartal 2018. To ud af tre nye lån til boligejere var med fast rente.

En undersøgelse foretaget af Epinion for Finans Danmark viser, at 83 procent af boligejerne med variabelt forrentede lån er forberedte på, at ydelsen på deres lån kan stige.

– I vores undersøgelse svarer boligejerne, at de er forberedte på, at ydelsen på deres lån kan stige. Det er positivt, at mange boligejere med variabelt forrentede lån er forberedte på rentestigninger. Samtidig har boligejerne for tiden stor appetit på fastforrentede lån. I andet kvartal, hvor renterne var på et forholdsvist lavt niveau valgte to ud af tre boligejere på nye lån fast rente i hele lånets løbetid, siger Peter Jayaswal, direktør for ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

– På et lån med afdrag på 1 millioner kroner koster det efter skat 200-350 kroner mere om måneden at vælge et fastforrentet lån frem for et lån med variabel rente, men så har man også sikret sig mod rentestigninger. På de fastforrentede lån er renten fast, og samtidig kan lånet indfries billigere, hvis renterne stiger. Så med et fastforrentet lån er man godt beskyttet mod rentestigninger, uddyber han.

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.